تور قشم اقتصادی

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
25 خرداد 1403
یکشنبه
27 خرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه مهرآباد (شروع سفر)
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • هواپیما
 • GSM فرودگاه بین‌المللی قشم
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:20
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 22:20
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی قشم
 • GSM فرودگاه بین‌المللی قشم
 • هواپیما
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 19:55
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه مهرآباد (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,922,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,117,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,117,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,517,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,067,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,217,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,717,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,167,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,387,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,157,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,337,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,467,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,217,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,417,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,517,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,317,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,467,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,537,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,357,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,487,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,567,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,417,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,517,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,617,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,517,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,567,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,657,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,597,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,607,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,717,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,717,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,667,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,762,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,807,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,712,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,767,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,817,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,717,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,867,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,017,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,817,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,917,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,117,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,867,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,917,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,117,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,867,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,917,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,117,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,867,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,927,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,137,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,877,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,967,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,217,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,917,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,967,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,217,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,917,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,067,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,417,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,017,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,157,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,597,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,107,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,617,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,117,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,617,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,117,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,217,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,717,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,167,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,267,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,817,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,217,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,357,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,997,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,307,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,437,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,157,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,387,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,467,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,217,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,417,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,467,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,217,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,417,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,512,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,307,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,462,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,567,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,417,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,517,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,657,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,597,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,607,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,782,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,847,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,732,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,367,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,017,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,317,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,467,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,217,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,417,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,802,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,597,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,752,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

کاوش در هتل های قشم: راهنمای گزینه های اقامت در بزرگترین جزیره ایران

جزیره قشم بزرگترین جزیره ایران است که در تنگه هرمز در خلیج فارس قرار دارد. قشم که به خاطر سواحل زیبا، سازندهای زمین‌شناسی منحصربه‌فرد و فرهنگ پر جنب و جوشش شناخته می‌شود، به مقصدی محبوب برای گردشگران داخلی و بین‌المللی تبدیل شده است. در نتیجه، تعدادی هتل قشم برای انتخاب وجود دارد، از گزینه های مقرون به صرفه گرفته تا استراحتگاه های لوکس. در این راهنما، نگاهی دقیق‌تر به برخی از برترین هتل‌های قشم و مواردی که آنها ارائه می‌دهند خواهیم داشت.

هتل های مقرون به صرفه قشم

اگر با بودجه کم سفر می کنید، تعدادی هتل مقرون به صرفه قشم وجود دارد که اقامتی ساده اما راحت ارائه می دهند. یکی از این گزینه ها هتل نگاه است که در قلب شهر قشم واقع شده است. این هتل دارای اتاق های ساده با تهویه مطبوع، حمام خصوصی و وای فای رایگان است. از دیگر گزینه های مقرون به صرفه می توان به هتل ایرمان و هتل نگین اشاره کرد که هر دو امکانات مشابهی را با قیمت های مقرون به صرفه ارائه می دهند.

هتل های میان رده قشم

برای کسانی که به دنبال امکانات رفاهی و آسایش بیشتر هستند، تعدادی از هتل های میان رده قشم وجود دارد که می توانند از بین آنها انتخاب کنند. برای مثال، هتل شالیزار اتاق‌های بزرگ با بالکن مشرف به خلیج فارس و همچنین رستورانی در محل ارائه می‌دهد که غذاهای محلی سرو می‌کند. هتل جزیره قشم یکی دیگر از گزینه های محبوب میان رده است که دارای اتاق ها و سوئیت های راحت، استخر روباز و مرکز تناسب اندام است.

هتل های لوکس قشم

اگر به دنبال تجربه ای مجلل تر هستید، چندین هتل مجلل قشم را می توانید انتخاب کنید. یکی از این گزینه‌ها، هتل بزرگ هرمز است که دارای اتاق‌ها و سوئیت‌های زیبا با منظره دریا، اسپا در محل، و استخر روی پشت‌بام است. هتل تندیس یکی دیگر از گزینه های لوکس است که اتاق های بزرگ با بالکن خصوصی، یک استخر بزرگ در فضای باز و یک رستوران در محل با غذاهای بین المللی ارائه می دهد.

گزینه های اقامتی منحصر به فرد

برای کسانی که به دنبال تجربه اقامت منحصربفردتری هستند، قشم چندین گزینه برای انتخاب دارد. برای مثال، اقامتگاه بوم‌ گردی هرمز، به مهمانان این امکان را می‌دهد که در خانه‌های گلی سنتی، با امکانات مدرن مانند تهویه مطبوع و Wi-Fi اقامت کنند. اقامتگاه بوم گردی شهاب یکی دیگر از گزینه های منحصر به فرد است که دارای اقامتگاه های سازگار با محیط زیست ساخته شده از بامبو و سایر مواد طبیعی است.

برخی از هتل های معروف قشم

 • هتل نگاه

هتل نگاه یک گزینه مقرون به صرفه است که در مرکز شهر قشم قرار دارد و آن را به پایگاهی مناسب برای گشت و گذار در جزیره تبدیل کرده است. این هتل دارای اتاق های ساده و در عین حال راحت با تهویه مطسبوع، حمام اختصاصی و وای فای رایگان است. کارکنان دوستانه و مفید هستند و چندین رستوران و فروشگاه در نزدیکی آن وجود دارد. هتل نگاه انتخاب خوبی برای مسافرانی است که می خواهند یک اقامتگاه تمیز و ابتدایی داشته باشند.

 • هتل دیانا پلاس

هتل شالیزار یک گزینه میان رده است که امکانات رفاهی بیشتری را نسبت به هتل های مقرون به صرفه ارائه می دهد. این هتل دارای اتاق های بزرگ با بالکن مشرف به خلیج فارس و همچنین یک رستوران در محل است که غذاهای محلی سرو می کند. یک استخر شنا و یک مرکز تناسب اندام نیز وجود دارد که برای کسانی که می خواهند در طول سفر خود فعال بمانند، انتخاب خوبی است. هتل شالیزار در منطقه ای آرام و به دور از شلوغی شهر قرار دارد و برای کسانی که خواهان اقامتی آرام و آرام هستند، گزینه خوبی است.

 • هتل بزرگ هرمز

هتل بزرگ هرمز یک گزینه لوکس است که تجربه ای لوکس را برای مسافران به ارمغان می آورد. این هتل دارای اتاق‌ها و سوئیت‌های زیبا با منظره دریا، و همچنین اسپا در محل و استخر روی پشت‌بام است. رستورانی نیز وجود دارد که انواع غذاهای ایرانی، ایتالیایی و ژاپنی را سرو می کند. کارکنان دقت و حرفه ای هستند و هتل در نزدیکی چندین جاذبه واقع شده است که آن را به پایگاهی مناسب برای کاوش در جزیره تبدیل کرده است. هتل بزرگ هرمز انتخاب خوبی برای مسافرانی است که خواهان اقامتی مجلل و راحت با امکانات رفاهی درجه یک هستند.

 • اقامتگاه بوم گردی هرمز

اقامتگاه بوم گردی هرمز یک گزینه اقامتی منحصر به فرد است که به مهمانان فرصت اقامت در خانه های گلی سنتی را می دهد. این اقامتگاه دارای امکانات مدرنی مانند تهویه مطبوع و Wi-Fi است، در حالی که همچنان جذابیت سنتی خانه ‌های گلی را حفظ کرده است. کارکنان این هتل دوستانه و آگاه به فرهنگ و سنت های محلی هستند و فعالیت های مختلفی از جمله شترسواری و اجرای موسیقی سنتی برای مهمانان در دسترس است. اقامتگاه بوم گردی هرمز برای مسافرانی که خواهان تجربه ای منحصر به فرد و معتبر در جزیره قشم هستند، انتخاب خوبی است.

نکاتی برای رزرو هتل قشم

هنگام رزرو هتل های قشم، باید چند نکته را در نظر داشته باشید تا اقامتی آرام و لذت بخش داشته باشید. در اینجا چند نکته برای در نظر گرفتن وجود دارد:

 • از قبل رزرو کنید: جزیره قشم یک مقصد محبوب به خصوص در فصل اوج گردشگری است. برای اطمینان از در دسترس بودن و بهترین قیمت ها، توصیه می شود هتل خود را از قبل رزرو کنید.

 • بررسی امکانات رفاهی: قبل از رزرو هتل، حتما بررسی کنید که چه امکاناتی در آن گنجانده شده است. برخی از هتل ها ممکن است صبحانه رایگان ارائه دهند یا یک رستوران در محل داشته باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است استخر یا مرکز تناسب اندام داشته باشند.

 • موقعیت مکانی را در نظر بگیرید: بسته به برنامه سفر خود، ممکن است بخواهید مکان هتل خود را در نظر بگیرید. برای مثال، اگر قصد دارید بیشتر وقت خود را در ساحل بگذرانید، یک هتل در نزدیکی ساحل ممکن است راحت تر باشد.

 • خواندن نظرات: قبل از رزرو هتل، بهتر است نظرات سایر مسافران را بخوانید تا از کیفیت اقامتگاه و سطح خدمات ارائه شده مطلع شوید.

به طور کلی، هتل های قشم زیادی برای انتخاب وجود دارد که هر کدام جذابیت و امکانات خاص خود را دارند. چه با بودجه کم سفر کنید یا به دنبال یک تجربه مجلل باشید، برای هر نوع مسافری در بزرگترین جزیره ایران چیزی وجود دارد.

ما مجری مستقیم تور قشم

ما مجری مستقیم  تور قشم  با نازلترین قیمت ها هستیم. از این رو با کلیک بر تور قشم شما عزیزان می توانید از آفر های بی نظیر و بی رقیب ما مطلع شوید.

انواع تور قشم

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW