تور قشم هوایی به مدت سه شب و چهار روز

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
26 تیر 1403
جمعه
29 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی قشم (شروع سفر)
 • GSM فرودگاه بین‌المللی قشم
 • هواپیما
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 22:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 22:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه مهرآباد
 • THR فرودگاه مهرآباد
 • هواپیما
 • GSM فرودگاه بین‌المللی قشم
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:30
 • ساعت پرواز 19:50
 • مدت پرواز 01:30
فرودگاه بین‌المللی قشم (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,015,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,015,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,415,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
4,965,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,615,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,065,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,235,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,055,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,235,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,115,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,315,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,215,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,365,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,255,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,385,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,415,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,465,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,415,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,465,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,495,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,505,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,615,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,565,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,705,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,610,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,615,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,715,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,615,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,715,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,915,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,715,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,015,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,015,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,015,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,765,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,035,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,775,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,115,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,815,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,315,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
5,915,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,495,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,005,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,515,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,015,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,015,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,515,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,015,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,065,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,615,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,065,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,715,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,115,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,205,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,895,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,205,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,055,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,285,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,115,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,115,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,315,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,205,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,360,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,415,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,315,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,415,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,505,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,495,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,505,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,745,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
6,630,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,215,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,915,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
7,215,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,115,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
7,315,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
تور قشم هوایی به مدت سه شب و چهار روز یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت، تاریخ، و ماجراجویی است. جزیره قشم، با جاذبه‌های فراوان طبیعی و تاریخی، آب و هوای معتدل، و شن‌های سفید و صاف، یک مقصد بسیار محبوب برای سفرهای داخلی و خارجی بهار و تابستان است. در این مقاله، به بررسی جزئیات تور قشم هوایی به مدت سه شب و چهار روز، از جمله برنامه‌ریزی، جاذبه‌ها و فعالیت‌های دیدنی، هتل‌ها و اقامتگاه‌ها، و نکات مهمی که گردشگران باید در نظر داشته باشند، می‌پردازیم.

برنامه‌ریزی تور قشم

برنامه‌ریزی مسافرت به قشم از مراحل مهمی است که در کنار استراحت و لذت بردن از تور، تعیین‌کننده میزان رضایت مسافران خواهد بود. قبل از شروع تور، باید به انتخاب تاریخ مسافرت و اقامت، حمل و نقل داخلی، و برنامه‌های روزانه دقت کرد. همچنین، رزرو هتل یا اقامتگاه مورد نظر در بهترین مناطق جزیره، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادامه، به معرفی جاذبه‌ها و فعالیت‌های دیدنی در قشم می‌پردازیم.

 

جاذبه‌ها و فعالیت‌های دیدنی در قشم

جزیره قشم با طبیعت زیبا، تاریخ باستانی، و فرهنگ محلی جذاب، گزینه‌های فراوانی برای گردشگران ارائه می‌دهد. از جمله جاذبه‌های مهم می‌توان به "نمک‌های دریاچه حاجی‌آباد" با مناظر بکر و فرصت عکاسی بی‌نظیر، "دریاچه کورین" با پرندگان مهاجر و مناظر طبیعی زیبا، و "کوه خارک" با مسیرهای کوهنوردی متنوع، اشاره کرد. همچنین، بازدید از "جزیره هرمز" و "جزیره هنگام" با جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی جذاب و معماری منحصر به فرد، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی خواهد بود.

 

هتل‌ها و اقامتگاه‌ها در قشم 

قشم به عنوان یکی از مقاصد گردشگری محبوب ایران، اقامتگاه‌های متنوعی را برای مسافران ارائه می‌دهد. از هتل‌های لوکس تا اقامتگاه‌های سنتی و کمپینگ‌ها، گزینه‌های متنوعی برای اقامت وجود دارد. انتخاب هتل یا اقامتگاه مطابق با سلیقه و بودجه مسافران، بهترین تجربه را برای آن‌ها فراهم خواهد کرد.

 

نکات مهم قبل از سفر به قشم

قبل از آغاز تور قشم، چند نکته مهم را باید به خاطر داشت. اولاً، آب و هوای گرم قشم در فصل‌های تابستان ممکن است به مسافران آسیب بزند، بنابراین حتماً از لباس‌های مناسب و محافظت از پوست استفاده کنند. ثانیاً، برای کاهش هزینه‌های سفر، بهتر است بلیط‌های هواپیما و اقامتگاه‌ها را به صورت آنلاین و بازرسی قیمت‌ها رزرو کنند. همچنین، برنامه‌های روزانه خود را مطابق با ساعت‌های بازدید جاذبه‌ها و ترافیک جزیره تنظیم کنند تا از انتقال بهتری برخوردار شوند.

به دلیل محبوبیت قشم به عنوان مقصد تفریحی، پیدا کردن اقامتگاه مناسب ممکن است در فصل‌های پربازدید مشکل باشد. بهتر است هتل یا اقامتگاه مورد نظر خود را به مدت سفر رزرو کنید. از رزرو آنلاین و بازرسی قیمت‌ها نیز استفاده کنید تا از بهترین قیمت‌ها و امکانات استفاده کنید.

 

نتیجه ‌گیری

تور قشم هوایی به مدت سه شب و چهار روز با ارائه جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان، اقامتگاه‌های متنوع، و موقعیت جغرافیایی مناسب، یک تجربه‌ی خاص و بی‌نظیر را برای مسافران به ارمغان می‌آورد. هر گردشگر می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و رعایت نکات اساسی، از این تور لذت ببرد و خاطره‌هایی به یادماندنی از جزیره قشم به خانه بازگرداند.

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW