تور استانبول ویژه 4 شب

رفت
تاریخ های تور
برگشت
سه شنبه
29 خرداد 1403
شنبه
02 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 19:00
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • قشم ایر قشم ایر
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 12:45
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,380,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,780,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,140,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,620,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
15,020,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,780,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,220,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,220,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
16,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,420,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,140,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,660,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,620,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
17,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,460,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,460,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
19,820,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,940,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
20,060,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری با ناهار - بیمه - لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                
newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW