تور استانبول 7 شب و 8 روز با پرواز ماهان

رفت
تاریخ های تور
برگشت
شنبه
30 تیر 1403
شنبه
06 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 18:30
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه جدید استانبول
 • IST فرودگاه جدید استانبول
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ماهان ماهان
 • Economy
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 11:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,410,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,845,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
26,335,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,280,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
26,770,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
29,810,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
29,810,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,245,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
31,545,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,445,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
34,145,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,745,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,345,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
34,145,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,045,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,045,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
35,445,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,545,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,945,000 تومان
قیمت 3 تخته (هرنفر)
35,945,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - گشت شهری با ناهار - بیمه - لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

  

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW