تور دبی با پرواز ایران ایرتور

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
11 خرداد 1403
دوشنبه
14 خرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 08:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • ایران ایرتور ایران ایرتور
 • Economy
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 03:00
 • ساعت پرواز 14:00
 • مدت پرواز 03:00
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,950,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ویزا - مدت شب اقامت - صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن شناسنامه و کارت ملی و پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                 
newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW