تور نوروزی دبی یا پرواز امارات

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
03 فروردین 1403
دوشنبه
06 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 02:05
 • ساعت پرواز 04:30
 • مدت پرواز 02:05
فرودگاه بین‌المللی دبی
 • DXB فرودگاه بین‌المللی دبی
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • امارات امارات
 • Economy
 • ساعت پرواز 01:15
 • مدت پرواز 02:15
 • ساعت پرواز 01:15
 • مدت پرواز 02:15
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,425,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,425,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,965,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,965,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,360,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,985,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,685,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,915,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,850,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌

                                   

                                                                        

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW