تور نوروزی آنتالیا با پرواز پگاسوس

رفت
تاریخ های تور
برگشت
یکشنبه
27 اسفند 1402
شنبه
04 فروردین 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 05:15
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:40
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
ردیف مدرک توضیحات
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
                 

                                                                                                     

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW