تور تفلیس با پرواز وارش

رفت
تاریخ های تور
برگشت
پنجشنبه
07 تیر 1403
دوشنبه
11 تیر 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 12:00
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • TBS فرودگاه بین‌المللی تفلیس
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • وارش وارش
 • Economy
 • ساعت پرواز 15:30
 • مدت پرواز 02:30
 • ساعت پرواز 15:30
 • مدت پرواز 02:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,300,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 صبحانه + ترانسفر فرودگاهی + بیمه مسافرتی + لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
سفر و گردشگری از آن دسته فعالیت‌هایی است که برای انسان‌ها همواره جذابیت و ارزش زیادی داشته است. امروزه، با پیشرفت‌های صنعت هواپیمایی، سفرهای بین‌المللی به راحتی قابل انجام هستند و مقصد‌های جذابی به انتخاب مسافران ارائه می‌شوند. یکی از این مقاصد زیبا و دیدنی، شهر تفلیس در کشور گرجستان است. تور تفلیس با پرواز وارش با توجه به جذابیت‌ها و مزایای خاص خود، به عنوان یکی از مقاصد محبوب برای توریست‌ها در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله، با جاذبه‌های تفلیس و مزایای سفر به این شهر با پرواز وارش آشنا خواهیم شد.

جاذبه‌های تفلیس

تفلیس، پایتخت گرجستان، یکی از شهرهای با تاریخچه‌ای بسیار قدیمی است که در کنار رود کورا واقع شده است. این شهر با داشتن جاذبه‌های فراوان، تاریخی و فرهنگی، به عنوان یک مقصد گردشگری منحصربه‌فرد شناخته می‌شود. به برخی از مهم‌ترین جاذبه‌های تفلیس که هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند، می‌پردازیم:

 • قلعه ناریکالا: قلعه‌ای با تاریخچه‌ی طولانی که بر فراز تپه‌ای ارتفاعی در جنوب شهر قرار گرفته است. از این قلعه می‌توان به طرح دید شگفت‌انگیز تفلیس لذت برد.

 • پل متحرک مسیوی: این پل که روی رود کورا ساخته شده است، معماری جالبی دارد و به صورت متحرک بر روی رود حرکت می‌کند.

 • میدان آزادی: مرکز شهر تفلیس و مکانی برای تجربه فعالیت‌های شهری مختلف از بازارها تا رستوران‌ها.

 • کلیسای میتروپولیتن سنترال: یکی از زیباترین کلیساهای تفلیس که با ساختار آرامش‌بخش و زیبایی خاصی به چشم می‌خورد.

 • موزه هنر گرجستان: جایی که مجموعه‌ای از آثار هنری گرجستانی‌ها از قرن های مختلف به نمایش درآمده است.

مزایای سفر به تفلیس با پرواز وارش

 • برنامه ‌ریزی آسان: با انتخاب تور تفلیس با پرواز وارش، مسافران به سادگی می‌ توانند بلیط هواپیما و اقامت را در یک بسته توریستی یافته و نیاز به برنامه‌ریزی جداگانه نخواهند داشت.

 • قیمت مناسب: همچون دیگر هواپیمایی ‌ها، ایرلاین وارش نیز به مسافران خود تخفیف ‌ها و پیشنهاد های ویژه‌ا ی ارائه می‌دهد که می ‌تواند به کاهش هزینه ‌های سفر کمک کند.

 • راحتی و آسایش: انتخاب پرواز به جای سفرهای زمینی، مزیت‌ های بیشتری از جمله صرفه ‌جویی در زمان و احتمال کاهش خستگی دارد.

 • همراهی تورهای تفلیس: شرکت در تورهای گروهی تفلیس می‌تواند ارتباطات اجتماعی را افزایش داده و لحظات به ‌یاد ماندنی را به ارمغان آورد.

 • تجربه فرهنگ و طعم‌ های محلی: با سفر به تفلیس، مسافران می‌توانند فرهنگ و آداب و رسوم مردم گرجستان را تجربه کنند و از غذاهای محلی و خوشمزه ‌ای که این کشور دارد، لذت ببرند.

نتیجه‌ گیری

تفلیس با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی خود، به عنوان یکی از مقاصد دلچسب و جذاب برای گردشگران جهانی شناخته می‌شود. تور تفلیس با پرواز وارش، به مسافران فرصتی عالی برای تجربه‌ی یک سفر راحت و لذت‌بخش به این شهر دیدنی ارائه می‌دهد. با برنامه‌ریزی مناسب و کارآمد، مسافران می‌توانند از همه مزایای این تور لذت ببرند و خاطره‌ ای خوب و بی ‌نظیر از سفر خود به خانه برگردانند. انتخاب ایرلاین وارش به عنوان همراه سفر، تجربه ‌ای ممتاز و نهایتاً رضایت‌ بخش را برای توریست‌ ها به ارمغان می ‌آورد.

newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW