تور انتالیا با پرواز پگاسوس

رفت
تاریخ های تور
برگشت
جمعه
29 تیر 1403
پنجشنبه
04 مرداد 1403
برنامه سفر
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (شروع سفر)
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • هواپیما
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 03:10
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 03:10
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه آنتالیا
 • AYT فرودگاه آنتالیا
 • هواپیما
 • IKA فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
 • پگاسوس پگاسوس
 • Economy
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
 • ساعت پرواز 23:30
 • مدت پرواز 03:30
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (پایان سفر)
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,910,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,400,000 تومان
توضیحات :
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر رفت و برگشت + بیمه مسافرتی + لیدر فارسی زبان
ردیف مدرک توضیحات
1 کپی پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
توضیحات‌
شرکت هواپیمایی پگاسوس، با تشکیل در سال 1989 به همت دو شرکت نت‌ایر و سیلک‌ایر و با همکاری شرکت هواپیمایی ایر لینگاس، به عنوان یک شرکت ارائه‌کننده پروازهای چارتر، تحت نام خطوط هوایی و خدماتی پگاسوس راه انداخت. این شرکت هواپیمایی از تاریخ 15 آوریل 1990 با دو فروند بوئینگ 737-400، به ارائه خدمات هوایی پرداخت. با گذشت چند ماه از شروع فعالیت پگاسوس، منطقه به دلیل حمله عراق به کویت در ماه اوت سال 1990، به حالت خطرناکی فرو رفت و این اتفاق تأثیر بزرگی بر صنعت گردشگری ترکیه و بازار خدمات هواپیماهای چارتر گذاشت.

آشنایی با شرکت هواپیمایی پگاسوس

شرکت هواپیمایی پگاسوس با ترکیب دو شرکت هواپیمایی نت‌ایر و سیلک‌ایر به همراه همکاری شرکت هواپیمایی ایر لینگاس تأسیس شد. این شرکت از ابتدا به عنوان یک ارائه‌دهنده پروازهای چارتر شروع به کار کرد و با گذشت زمان و گسترش فعالیت‌های خود، به یکی از مهم‌ترین شرکت‌های هواپیمایی اروپا تبدیل شد.

تاریخچه توریسم در آنتالیا      

آنتالیا به عنوان یکی از شهرهای زیبا و تاریخی ترکیه شناخته می‌شود. توریسم در این شهر به دوران باستان بازمی‌گردد و تاکنون همچنان جذابیت خود را برای گردشگران جهانی حفظ کرده است. معابر با سنگ‌های اثر هنرمندان گذشته، بازارهای شلوغ و تالارهای تاریخی، هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به سمت آنتالیا جذب می‌کند.

تأثیر حمله عراق به کویت بر صنعت گردشگری ترکیه

حمله عراق به کویت در اوت سال 1990 باعث شد تا منطقه به وضعیت بحرانی فرو رود. این حمله تأثیرات منفی زیادی بر صنعت گردشگری ترکیه، به‌ویژه شهر زیبای آنتالیا داشت. ترس از ادامه جنگ و تهدیدات امنیتی، تعداد گردشگران خارجی را به طور قابل توجهی کاهش داد و کسب و کارهای مرتبط با صنعت گردشگری را به خطر انداخت.

بازگشت رونق به صنعت گردشگری پس از برطرف شدن بحران

پس از اتمام جنگ عراق و برطرف شدن بحران، صنعت گردشگری در ترکیه به تدریج رونق خود را بازیابی کرد. آنتالیا به عنوان مقصدی امن و زیبا، مجدداً جذابیت خود را برای گردشگران بازیابی کرد. شرکت هواپیمایی پگاسوس نیز نقش مهمی در این بازگشت رونق به صنعت گردشگری داشت و با ارائه خدمات هوایی مناسب، گردشگران بسیاری را به تور آنتالیا جذب کرد.

ویژگی‌های تور آنتالیا با پرواز پگاسوس

تور آنتالیا با پرواز پگاسوس یک تجربه بی‌نظیر از سفر به شهر زیبای تاریخی آنتالیا است. این تور شامل اقامت در هتل‌های مجهز و مدرن، پروازهای راحت و ایمن با هواپیماهای مدرن پگاسوس، ویزای گردشگری، راهنمایی مجرب در شهر و جاذبه‌های تاریخی و گردشگری آنتالیا می‌باشد. این تور یک فرصت عالی برای کاوش فرهنگ و تاریخ این منطقه و لذت بردن از طبیعت زیبای آنتالیا به گردشگران ارائه می‌دهد.

جاذبه‌های دیدنی آنتالیا

شهر آنتالیا پر از جاذبه‌های دیدنی است که هر ساله توریست‌ها را به سمت خود جذب می‌کند. بازارهای با شخصیت، بازار جدید و قدیمی، کاخ‌ها و تالارهای باستانی، شهرهای باستانی با آثار باستانی زیبا و شهرهای ساحلی با تمدن‌های مختلف، همگی بخشی از جاذبه‌های آنتالیا هستند.

کلام آخر

تور آنتالیا با پرواز پگاسوس یک تجربه فراموش‌نشدنی از سفر به شهر زیبای تاریخی آنتالیا است. شهری با فرهنگ غنی، طبیعت زیبا و جاذبه‌های دیدنی فراوان که هر ساله میلیون‌ها گردشگر را به خود جذب می‌کند. با شرکت هواپیمایی پگاسوس و خدمات حرفه‌ای آن، سفر به آنتالیا به یک تجربه مطمئن و لذت‌بخش تبدیل می‌شود. گردشگران می‌توانند از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعتی این شهر لذت ببرند و خاطره‌های خوبی از سفر خود به یاد بسپارند.

 

 

 

 

                             
newsletter
6LcMgvAjAAAAAD-ESR89fJQx25NW8DUr4QmYYTOW